Tikkurila Everal Aqua Primer 2,7L

144,30

Opis

Tikkurila Everal Aqua Primer 2,7L

Tikkurila  : Farby

Tikkurila Everal Aqua Primer Rodzaj Akrylowy grunt do drewna Opis Wodorozcieńczalna akrylowa farba podkładowa do gruntowania wewnętrznych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych. Grunt może być stosowany na powierzchniach metalowych w suchych pomieszczeniach, które nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Nadaje się również do renowacyjnego gruntowania podłoży pokrytych wcześniej farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi. Produkt bardzo dobrze wyrównuje podłoże przed zastosowaniem emalii nawierzchniowej. Produkt posiada Rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego*.* Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia. Przykłady zastosowania Farba przeznaczona jest do gruntowania wewnętrznych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych takich jak: okna, drzwi, meble, listwy przypodłogowe. Zalecana również do elementów metalowych w suchych pomieszczeniach takich jak np. kaloryfery. DANE TECHNICZNE 5.6 m2/l 8 m2/l Baza AP Kolory Biały i jasne odcienie z karty kolorów Tikkurila Symphony, NCS. Karty kolorów Karta kolorów – Tikkurila 2436 Symphony Wydajność Do 8 m2/l przy jednokrotnym gruntowaniu. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników takich jak: faktura podłoża, porowatość i zawartość wilgoci w podłożu. Wielkość opakowań 0,9 l; 2,7 l Nakładanie Pędzel, wałek lub natrysk hydrodynamiczny. Warunki natrysku hydrodynamicznego: – dysza: 0,013” – 0,015” – rozcieńczenie: 0 – 5 obj. % Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA. Czasy schnięcia W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% pyłosuchość po 1 godzinie, nakładanie kolejnej warstwy gruntu ok. 2 godzinach. Przemalowanie warstwą nawierzchniową po ok. 5 godzinach. Zawartość części stałych Ok. 35% obj. Gęstość Ok. 1,3 kg/l. INSTRUKCJE STOSOWANIA Warunki nakładania Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Przygotowanie Wszystkie powierzchnie dokładnie oczyścić z brudu, kurzu i tłustych plam. Powierzchnie wcześniej malowane umyć za pomocą Tikkurila Maalipesu. Całość spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć łuszczące się fragmenty starej powłoki malarskiej. Gładkie i błyszczące podłoże należy zmatowić i dokładnie odkurzyć. W razie konieczności wyrównać powierzchnię za pomocą odpowiedniej szpachlówki i po wyschnięciu przeszlifować. Uwaga: Powierzchnie drewniane posiadające sęki oraz tendencje do żółknięcia wynikające z wycieku żywicy oraz innych substancji powodujących przebarwienia, należy zabezpieczyć gruntem Tikkurila Multistop zgodnie z instrukcją stosowania, a następnie nałożyć emalię nawierzchniową. Powierzchnie uprzednio malowane: Zmyć odpowiednim środkiem, a następnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć łuszczące się fragmenty starej powłoki malarskiej przy pomocy skrobaka. Powierzchnie twarde i gładkie zmatowić papierem ściernym, po czym dokładnie odpylić. Rozcieńczanie Woda. Nakładanie Przed przystąpieniem do malowania produkt dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą do 5% obj. Nanosić za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Chłonne powierzchnie drewniane zagruntować najpierw gruntem rozcieńczonym 5-10% obj., zeszlifować, a następnie w razie konieczności zastosować warstwę nierozcieńczonego gruntu Tikkurila Everal Aqua Primer. W celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni przed malowaniem emalią nawierzchniową zaleca się przeszlifować zagruntowaną powierzchnię papierem ściernym. Zaleca się użycie narzędzi malarskich Anza. Czyszczenie narzędzi Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu. Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Kat.A/g. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO. OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt posiada Atest Higieniczny. Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. TRANSPORT I SKŁADOWANIE Produkt chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach,w temperaturze od +5°C do +25°C. INFORMACJE DODATKOWE UWAGA: na stopień połysku może mieć wpływ intensywność wybranego koloru i grubość powłoki

notowania etherum, pythona, ptaki na balkonie, kasy fiskalne online 2021, excel baza danych, arduino uno r3 schemat, składka fgśp, cyber bezpieczeństwo, ranking języków programowania 2021, user manual, niełamliwa spacja, dochody z biznesu, słowa na f po angielsku, ppk od kwoty brutto czy netto, zamiana km na m, 21h1 windows 10, klawiatura do maca, informatyka na czasie, faktura zaliczkowa a faktura końcowa, gtu_01

yyyyy