Dow AgroSciences Mustang Forte 195 SE 5L

362,99

Opis

Dow AgroSciences Mustang Forte 195 SE 5L

Dow AgroSciences  : Środki ochrony roślin

Preparat chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania woda, stosowany nalistnie. Przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w uprawach zbóż.Główne Zalety:Doskonała, dotychczas nieosiągalna skuteczność na chwasty dwuliścienne występujące w zbożach ozimych i jarychNiezwykle szeroki zakres zwalczanych chwastów dwuliściennych Jedyny produkt na chwasty dwuliścienne zawierający aż 3 substancje biologicznie czynneBrak konieczności sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami na chwasty dwuliścienneJedyny produkt o tak szerokim spektrum działania z możliwością stosowania do fazy 2-go kolanka zbóżDoskonała mieszalność z innymi środkami ochrony roślinDawka i opakowanie produktu dopasowane do różnej powierzchni uprawy zbóżSubstancja biologicznie czynna :6Florasulam – 2,6,8-trifluoro-5-metoksy-1,2,4-triazolo[1,5c]pirymidyno-2-sulfonanilid (związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/lAminopyralid – kwas 4-amino-3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowy (związek z grupy pirydyn) – 10 g/l2,4-D – kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (związek z grupy fenoksykwasów) – 180 g/lDziałanie:Mustang Forte 195 SE jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej.Mustang Forte 195 SE jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym.W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Mustang Forte 195 SE jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 5oC) zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Chwasty wrażliwe przestają rosnąć kilka godzin po zabiegu, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy (widoczne najczęściej po 7-10 dniach), prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do wysokości 25 cm oraz fiołek polny przed kwitnieniem.Chwasty wrażliwe na środek stosowany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych: chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.Chwasty średnio wrażliwe na środek stosowany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych: fiołek polny w fazie kwitnienia, jasnota purpurowa w fazie kwitnienia.Chwasty odporne na środek stosowany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych: chwasty jednoliścienne.Chwasty wrażliwe na środek stosowany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych: fiołek polny przed fazą kwitnienia, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna.Chwasty średnio wrażliwe na środek stosowany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych: fiołek polny od początku fazy kwitnienia.Chwasty odporne na środek stosowany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych: chwasty jednoliścienne.Mustang Forte 195 SE – wysoka skuteczność zwalczania najważniejszych chwastów!Termin stosowania:PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTOOpryskiwać wiosną od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolankaZalecana dawka: 1,0 l/ha.JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARAOpryskiwać od fazy 4 liści do fazy drugiego kolankaZalecana dawka: 0,8 l/ha.Mieszaniny zbiornikowe w zbożach:Preparat Mustang Forte 195 SE może być stosowany również w mieszaninach zbiornikowych z herbicydami zwalczającymi miotłę zbożową jak również z innymi preparatami stosowanymi w fazie krzewienia i początku strzelania w źdżbło zbóż.Następstwo roślin:Herbicyd Mustang Forte 195 SE zawarty w resztkach pożniwnych zbóż (słoma, plewy, ścierń) ulega rozkładowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniuz glebą.Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych środkiem Mustang Forte 195 SE jest jej pozostawienie na polu i przyoranie.W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Mustang Forte 195 SE (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać zboża lub kukurydzę, jednak nie wcześniej niż po 4 tygodniach od zastosowania produktu i zaorania plantacji na głębokość nie mniejszą niż 15 cm.Słoma z roślin opryskanych środkiem Mustang Forte 195 SE nie może być użyta do ściółkowania międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw np. pomidora, papryki, ogórka i innych roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw.Słoma ze zbóż opryskanych herbicydem Mustang Forte 195 SE może być użyta jako pasza lub podściółka dla zwierząt.Słoma z roślin potraktowanych herbicydem Mustang Forte 195 SE może być użyta /sprzedana poza gospodarstwo w przypadku przeznaczenia jej na cele energetyczne – spalanie.Obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na której stosowano Mustang Forte 195 SE, może być zastosowany i wymieszany z glebą tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz traw bez wsiewki roślin motylkowatych, a musi być zastosowany i wymieszany z glebą minimum 6 miesięcy przed uprawą buraków, ziemniaków, roślin strączkowych, słonecznika, pomidorów, papryki, ogórkówi innych roślin dyniowatych, sałaty, marchwi, pietruszki i innych warzyw oraz tytoniu.Po zastosowaniu środka Mustang Forte 195 SE w zalecanych dawkach wiosną, roślinami następczymi mogą być:jesienią tego samego roku kalendarzowego wyłącznie zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy.wiosną następnego roku kalendarzowego (po upływie 11-13 miesięcy) – zboża jare, kukurydza, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, ziemniak, burak cukrowy, cebula z siewu, marchew, sałata z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł i inne uprawy kapustne/krzyżowe, trawy.jesienią następnego roku kalendarzowego (po upływie 16-17 miesięcy) zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy.wiosną kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 23-25 miesięcy) – wszystkie rośliny.Pliki do pobrania:ETYKIETA Mustang Forte 195 SE

part time work, pole trojkata, sprzedaż komisowa, online ts3, podaj przykłady 2 liczb spełniających podane warunki

yyyyy